Grenland

Grenland er de 6 kommunene syd i Telemark. Området er som Vestfold fylke ca 2.300 km2. Området har gode veiforbindelser mot Oslo, Stavanger og Bergen/Haugesund. Vestfoldbanen og Sørlandsbanen gir godt jernbanetilbud med fremtidig sammenkobling av banene gjennom Grenland.  Sandefjord Lufthavn og fergeforbindelser gir god tilknytning internasjonalt. Grenland havn er av landets største godshavner og sammen med Kragerø havn gir et godt internasjonalt logistikktilbud.

Grenland er en av landets største byregioner med 122.000 innbyggere. Grenland er industrielt tyngdepunkt men har et variert næringsliv samt offentlig administrasjon og tjenester. Telemark er en av landets største produsenter av fornybar vannkraft og  en lang historie med kraftforbrukende industri har bygget en solid industriell infrastruktur i regionen. Vekst i Grenland er regionens felles næringsselskap. Grenland blir tyngdepunkt i det nye Vestfold og Telemark fylke og administrasjonen vil ligge her.

De gode fritids- og rekreasjonsmulighetene er godt kjent. Regionen har et yrende kultur- og idrettsliv og kan tilby varierte boligmuligheter tilpasset alle behov.

Kontakt:  Hanne Gro Haugland, næringssjef, gro@vig.no eller Petter Ellefsen, rådgiver pe@vig.no

Vis kartlag

Nettanlegg (strøm)
Topografisk
Sjøkart

Kartlag hentet fra NVE, Kartverket og SSB

image image image image image image